Revisjon og fagkunnskap i fokus!

Søreide Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap med service, tilgjengelighet og fagkunnskap som fokus.

Kundene våre er i mange forskjellige bransjer og er i hovedsak små og mellomstore bedrifter.

For å kunne gjennomføre revisjonen av selskapene på en effektiv måte ønsker vi god og personlig kontakt med våre kunder og dermed yte kunden best mulig service.